سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی تجارت الکترونیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نقی سیاررضوان – کارشناس بازرگانی خارجی – سازمان بازرگانی استان گیلان

چکیده:

به دلیل ورود تجارت به بازارهای مجتمع و یکپارچه که از کانالهای ارتباطی بدون سیم و وسیله های ارتباطی قابل حمل از جمله تلفنهای موبایل استفاده میکنند، محیط تجارت الکترونیک هر روز در حال پیچیدگی و پویایی بیشتر است. ایدههای نو و بدیع تجارت الکترونیک پویای امروز میتواند روشها و مدلهای کارا و مفیدی در معاملات تجاری، مخصوصا در مرحله شناسایی نیاز، تبلیغات، شناسایی محصول و عرضهکننده آن، انجام مذاکره و توافق، ارائه دهد. یکی از راهحلهای تجارت الکترونیک، به کارگیری عاملهای نرم-افزاری تبلیغاتی با قابلیت یادگیری و تصمیمگیری هوشمندانه است، که میتوانند در خرید و فروش، ارائه پیشنهاد در مناقصهها و حراجها، مذاکره و عقد قرارداد به کار گرفته شوند. عاملهای نرمافزاری تبلیغات هوشمند، واسطههایی هستند که آرزوی بشر را برای انجام خودکار بسیاری از فعالیتها در تجارت محقق نمودهاند. عاملها برای انجام خودکار کارهای وقتگیر و تکراری کاربران، جستجوها، توصیهها و همچنین بازیابی و مدیریت اطلاعات کسبشده برای فرایند خرید و فروش به کار گرفته می شوند و همچنین در توسعه و گذار مراحل گوناگون فرایند رفتار خرید مشتری، از روش سنتی به روشهای سازگار با تجارت مدرن الکترونیک بسیار موثرودهاند. در این مقاله سعی بر تعریف اثر تبلیغات در بهبود و کیفیت فعالیت تجاری به شکل الکترونیکی درایران می باشد. همچنین با تمرکز بر تجارت الکترونیک در انواع فروشگاههای اینترنتی، حراجهای برخط و تجارتb2bدر هر کدام از این فرایندها تشریح می شود.