سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: همایش نقش فناوری اطلاعات در اشتغال

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

افسانه زنگنه – هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران

چکیده:

سعی بر بررسی اشتغال و رابطه آن با فرد و سازمان و تاثیرات انقلاب اطلاعات بر اقتصاد بوده زمان و تکنولوژی ساختار سازمانها و طرز نگرش افراد و انتظار آنان را از شغل دگرگون ساخته و مشاغل VIRTUAL WORKINGو TELEWORKING که نمونه بارزی از تاثیرات ITبر اشتغال می باشد معرفی شده و برای شدن بحث نمونه هایی از مطالعات آمریکا و آمارهایی از بازار مشاغل IT-BASEبیان شده است. اهمیت این تغییرات نشاندهنده نیاز به همگانی و همراهی برنامه های اشتغالزایی و بالا بردن کارایی نظام اقتصادی و اشتغال کشور می باشد . توجه به تاثیرات تکنولوژی اطلاعات در هر یک از رشته های کشاورزی – صنعت – خدمات و کمک گرفتن از IT برای توسعه مشاغل و ایجاد مشاغل جدید می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات کشور ما باشد.