سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: همایش نقش فناوری اطلاعات در اشتغال

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ایرج سلطانی – دکتری مدیریت آموزشی، مدرس دوره کارشناسی ارشد

چکیده:

در دنیای فعلی تکنولوژی اطلاعات بعنوان خمیرمایه توسعه انسانی در سازمان و جامعه نقش ایفاء نموده و چهارچوب و محورهای اساسی توسعه منابع انسانی را تعیین و محتوا و ماهیت آن را نیز متناسب با نیاز جامعه و انسانها تعیین می نماید. در توسعه منابع انسانی همواره بایستی ظرفیتهای جدید انسانی شناخته شده و آن ظرفیت ها عملیاتی و کاربردی شود تا توسعه قابلیت ها و کیفیتهای انسانی بصورت یک فرآیند دائمی انجام شود، این امر در گرو بهره گیری از تکنولوژی اطلاعات است و چون تکنولوژی اطلاعات نیز یک فرآیند مداوم است که در آن فرآیند دائماً اطلاعات تولید، پردازش ، توزیع و مدیریت میگردد، بنابراین تکنولوژی اطلاعات زمانی حلال مشکلات خواهد بود که در خدمت توسعه و پرورش انسانها قرار گرفته و قابلیتهای انسانی با تسهیل گری تکنولوژی اطلاعات در یک نظام مدیریت مطلوب با هم تلفیق و منجر به توسعه و بهره وری گردد. براین اساس و با توجه به نقش و تاثیر تکنولوژی اطلاعات در توسعه منابع انسانی در این مقاله سعی برآن است مفهوم تکنولوژی اطلاعات، مفهوم توسعه منابع انسانی تبیین و به نقش تکنولوژی اطلاعات در ابعاد مختلف توسعه منابع انسانی پرداخته شود.