سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

مهدی منتظر قائم – عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده:

مقاله حاضر در ابتدا به طور خلاصه به ویژگیهای تکنولوژی اطلاعاتی و ارتباطاتی و تاثیرات آن بر عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می پردازد و نیز وضعیت جوانان ایران و بویژه بحث جدی اشتغال و بیکاری آنان در زمان حاضر و روند فزایندۀ ان در سالهای آتی را مطرح می کند. پس از دوبحث مقدماتی مزبور، با استفاده از مباحث نظری و تجارب جهانی تاثیرات تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطاتی بر اشتغال جوانان ومورد بررسی قرار می گیرد در این راستا ICTs بهعنوان یک عرصۀ جدید و بسیار مهم اشتغال زایی و کارآفرینی برای جوانان و نقش متقابل جوانان در توسعۀ برنامه های مرتبط ( مانند : حکومت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی) و نیز به عنوان یک ابزار موثر در گسترش متوازن و عادلانه و بهینه سازی تمام زمینه های اشتغال نظیر: آموزش و کارآموزی، کاریابی ، کارفرمایی و غیره به بحث گذاشته می شود