سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

وحیده غبیشاوی – دانشگاه مالک اشتر

چکیده:

اگرچه حوادث و بلایای طبیعی تاکنون مردم بسیاری از اقص ی نقاط جهان را آزار داده و زندگی آنان را گاه مختل و فلـج نمـوده است اما حوادث بزرگی چون زلزله، سیل، طوفان، طغیان آتشفشان، خشکسالی منجر به مرگ و ۰۰۰ همگـی از جملـه آفـات و چالش های بزرگ در زندگی روزمره و تهدید بقاء سلامتی انسان خواهد بود . از آغاز سال ۱۹۷۷ تاکنون حوادث غیرمترقبه طبیعی ۱۲۸۰۰۰ کشته و سالانه ۱۳۶ میلیون مجروع برجای گذاشته اسـت . لـذا در چنین مواقع نقش تیم های اضطرار پزشکی در Handel نمودن و افزایش سرعت ( تسریع ) عملیات امداد و نجات جهت کمک به مصدومان حادثه بسیار حائز اهمیت ا ست تیم های پاسخگوی بحران در شرایط جنگ و صلح باید در همه حـال آمـاده باشـند ( در حال آماده باش باشند ) و برای گزینش این تیم معیارها و ملاک های ارزیـابی خاصـی وجـود دارد . آگـاهی از چگـونگی ارائـة خدمات در سطح بین المللی، داشتن مهارت لازم جهت تسریع در عملیات امداد و نجات انتقال بموقع مصدومین از راه زمینـی و
هوایی و حتی دریایی ( آبی ) ، دارای سابقة آموزش و تج ربیات ارزنده، رعایت نکات و قوانین بشر دوستانة امداد و نجات، متعهـد و مسئولیت پذیر باشد . ترکیب انتقال تیم های امداد و نجات مهم است و شامل تکنسین اورژانس، سـطح عـادی، سـطح پیـشرفته، پرستار، پزشک می باشد . به تفصیلی از تیم های امدادی شامل ـ تیم عمل در بحـران Disaster Action Team ــ تـیم ارزیـابی
Family ــ تـیم امـداد بـه خـانواده هـا Disaster metal health ـ تیم ارزیابی تروما به مغـز Disaster Assessmentبحران ـ تـیم مقدمـه بـرای خـدمات رسـانی در بحـران Human Resources in disasters ـ تیم منابع انسانی در بحران Sevices ـ تیم حوادث و بلایـای Mass Care ـ تیم مراقبت توده ای Logistics ـ تیم لجستیک Introduction to Disaster ServicesShlter ــ تـیم عملیـات پناهگـاه سـازی Records and Reports ـ تیم ثبـت و گـزارش Man cavsalty Disaster توده ای . Operationsو نقش آنها در اصل مقاله ذکر شده است