سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

ابراهیم رشیدی – مشاور معاونت حقوقی و سجلی سازمان ثبت احوال کشور، کارشناس ارشد جمعیت ش

چکیده:

در این مقاله به روشهای جمع آوری اطلاعات آمارهای جمعیتی و فعالیتهای ویژه ای که در خصوص ثبت به موقع وقایع حیاتی ( ولادت – وفات) از سوی سازمان ثبت احوال به عمل آمده اشاره شده است. و سپس به نقش آمارهای ثبت احوال در ارائه آمار جمعیت و به کارگیری آن در سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های خرد و کلان کشور پرداخته شده است. ا ز جمله فعالیتهایی که در زمینۀ ثبت وقایع ولادت و وفات انجام گرفته «طرح پوشش ثبت به موقع وقایع حیاتی» بوده که طی دو مرحله در سازمان ثبت احوال اجراء شده است مرحله اول آن از سال ۱۳۴ تا ۱۳۷۸ به مدت ۵ سال انجام شده و مرحله دوم از سال ۱۳۷۹ به صورت گسترده در سطح کشور شروع گردیده و هم اکنون نیز استمرار داشته و به لحاظ اهمیت موضوع به شکل گسترده تری با روشهای نوین و پیشرفته استمرار می یابد در حین مطالعه به آمارهای ثبت وقایع حیاتی در طول سالهای گذشته و همچنین چند سال اخیرو وضعیت کنونی اشاره شده و ضمن مقایسۀ آمارهای ثبتی به رشد درصدهای جاری و نرخ وقایع ولادت و وفات هم پرداخته شده است. سپس در ادامه به نقش آمارهای ثبتی با رویکرد جدیدی که در آمارهای فعلی ایجاد شده و داشتن اطلاعات کامل جمعیتی در پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور و ارتباط شبکه ای ایجاد شده بین پایگاه و ادارات ثبت احوال و به روز نگهداشتن آمار جمعیت و ثبت وقایع ولادت و انتقال آن به پایگاه ذکر شده است و در نهایت به نقش اساسی سازمان ثبت احوال درجمع آوری اطلاعات جمعیتی از طریق آمارهای ثبتی اشاره و با توجه به رشد فزاینده که درثبت به موقع وقایع (درصد جاری و نرخ) آنها بوجود آمده بیان گردیده که آمارهای ثبتی می تواند قابل اطمینان واتکا باشد و پیش بینی شده که با توجه به روند پیگیری و انجام پروژه ها و طرحهای ویژه ثبت وقایع حیاتی و اهداف مورد نظر سازمان و به کارگیری روشهای نوین سیستمهای مکانیزه و به روز نگهداشتن آمار و اطلاعات جمعیتی در پایگاه کشور و در نهایت دسترسی به ثبت وقایع ولادت و وفات بالای ۹۵ درصد درمهلت های قانونی ۱۰ و ۱۵ روز، بتوان در آینده ای نزدیک از دیگر روشهای جمع آوری اطلاعات جمعیتی که به صورت موازی در کشور انجام می گیر بی نیاز و با اطمینان کامل بتوان از اطلاعات پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور استفاده مطلوب را برد.