سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بهروز محمدکاری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
مهدی معرفت – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
محسن جهان مهمانی – کارشناس ارشد در زمینه شیشه های دو جداره ساختمانی

چکیده:

در پوسته خارجی ساختمان ها جدارهای شفاف بیشترین ضریب انتقال حرارت را به خود اختصاص می دهند. به عبارت دیگر بیشترین انتقال انرزی به ازای واحد سطح از این جدارها صورت می گیرد. بههمین علت انتظارات عملکردی از جدارهای شفاف به مراتب بیشتر از دیگر قسمت های پوسته خارجی ساختمان ها است.