سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

منصور حاجی حسینلو – استاد دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران
فرزاد فهیمی – دانشجوی دوره کارشناسی دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مستانه فیاضی – دانشجوی دوره کارشناسی دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

جریمه های ترافیکی به عنوان اهرمی مناسب می تواند در کاهش تخلفات رانندگی و ساماندهی ترافیکی مورد استفاده قرار گیرد. با بررسی عواملی مانند مبالغ ونحوه اعمال جریمه توسط مامورین راهنمایی ورانندگی کارایی این اهرم می تواند تغییر کند. در این مقاله سعی شده با بررسی میزان شناخت و آگاهی رانندگان از تخلفات مرتکب شده به تحلیل ابعاد گوناگون راهکار جریمه و میزان کارآمد بودن آن در کاهش تخلفات پرداخته شود. از دیگر اهداف مهم این تحقیق بررسی میزان تاثیر اعمال جریمه بر حالات روحی و روانی و حتی جسمانی رانندگان پس از جریمه شدن می باشد، که می تواند در تاثیر گذار بودن آن بر رانندگی صحیح نقش اساسی ایفا نماید. روند مطالعات به صورت نظرسنجی از رانندگان در شهر تهران انجام گرفته است و پس از جمع اوری آ ار به تحلیل و بررسی جنبه های مختلف جریمه پرداخته شده است. یکی از نتایج این تحقیق نشان می دهد که تنها ۳۵ درصد از رانندگان پس از جریمه شدن قادر به کنترل حالت عادی و روحی و روانی خود بوده اند و نوع برخورد و تفهیم مناسب از طرف مامورین راهنمایی و رانندگی در کاهش فشارهای روحی و روانی رانندگان در حین رانندگی پس از جریمه شدن می تواند موثر باشد. همچنین نتایج نشانگر لزوم استفاده بیش از پیش از فناوری های پیشرفته در جهت ایجاد حس حضور همیشگی پلیس در رانندگان، پایین بودن مبالغ جریمه ها نسبت به سطح درآ د متوسط جامعه در مقایسه با کش.ورهای پیشرفته و لزوم ایجاد تناسب میان خطرآفرینی جرم و جریمه تخصیص یافته است.