مقاله نقش جنگلهاي شاخه زاد بلوط در ذخيره كربن و جذب CO2 (مطالعه موردي: جنگلهاي اندبيل خلخال) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تحقيقات جنگل و صنوبر ايران از صفحه ۲۴۲ تا ۲۵۲ منتشر شده است.
نام: نقش جنگلهاي شاخه زاد بلوط در ذخيره كربن و جذب CO2 (مطالعه موردي: جنگلهاي اندبيل خلخال)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تثبيت کربن
مقاله CO2
مقاله جنگل شاخه زاد
مقاله زي توده
مقاله اوري
مقاله گازهاي گلخانه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خادمي امين
جناب آقای / سرکار خانم: بابايي كفاكي ساسان
جناب آقای / سرکار خانم: متاجي اسداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي توان ذخيره كربن و جذب CO2 در جنگلهاي شاخه زاد بلوط، مطالعه اي در منطقه جنگلي شاخه زاد اوري در شمال شرقي خلخال در مساحتي حدود ۲۷۸ هكتار انجام شد. پس از تلفيق نقشه هاي شيب، جهت، ارتفاع و درصد تاج پوشش، تعداد واحدهاي همگن و مساحت آنها تعيين شده ۶۰ جست گروه اوري به عنوان نمونه انتخاب و به گونه اي در عرصه پراکنده شدند که کليه شرايط محيطي و تيپولوژي توده در آن لحاظ شده باشد. پس از كف بر كردن نمونه ها، ريشه ها نيز جمع آوري شدند. وزن تر اندام ها جداگانه توزين و براي تعيين وزن خشك، اندام ها به كوره چوب خشك كني منتقل شدند كه بر اين اساس ميزان بيوماس اندام ها محاسبه شد. پس از كسر خاكستر اندام ها از ميزان بيوماس، كربن آلي ذخيره شده در آنها تعيين و ميزان CO2 جذب شده محاسبه گرديد. براي تعيين ميزان کربن ذخيره شده در خاک، نمونه هايي از عمق صفر تا ۱۰ و ۱۰ تا ۳۰ سانتي متري برداشت شد. نتايج نشان مي دهد که توده جنگلي سالانه به طور متوسط ۱٫۵۱ تن در هر هکتار از طريق بيوماس و ۰٫۱ تن در هکتار در خاک کربن ذخيره مي کند. بر اين اساس جذب سالانه CO2 در هر هكتار از توده به طور متوسط۵٫۹۴  مگاگرم (۵٫۵۲ مگاگرم از طريق بيوماس و ۰٫۴۲ مگاگرم از طريق خاک) مي باشد.