سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی فرهنگ عفاف و حجاب
تعداد صفحات: ۱
نویسنده(ها):
عباس ملک – کارشناس ارشد بالینی رئیس مرکز مشاوره آرامش معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان گلستان

چکیده:
پدیده ی بی حجابی یا بدحجابی که جامعه ی دینی ما با آن روبرواست و موج آن در حال حاضر رو به گسترش است، همچون آفتی است که شجره طیبه ی نسل جوان و نوجوان ما را آفت زده و رشد و بالندگی آنان را به مخاطره انداخته است، از این رو وظیفه ی علما و اندیشمندان است تا با بیان فوائد و آثار حجاب از یک سو و با روشن گری پیامدهای نامطلوب بی حجابی از سوی دیگر، به روشن گری بپردازند (لیهک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه) نوشتار حاضر به دنبال آنست تا آثار حجاب را در سلامت روان آدمی بررسی نماید. مخاطب اصلی ما در این مقاله بانوان مسلمانی هستند که ناخودآگاه با بی حجابی و یا بدحجابی تیشه به ریشه ی خود زده و رشد اخلاقی و حیات معنوی خویشتن را متوقف ساخته اند. نویسنده، نخست اهمیت حجاب را از منظر اسلام و ایات قرآن کریم بررسی نموده، سپس به آثار و فوائد آن پرداخته و نقش حجاب را در سلامت روان مورد تحقیق قرار داده است.