سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین همایش علمی جانباز و خانواده

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کاظم قجاوندی –

چکیده:

مددکاری اجتماعی حرفه ای است مبتنی بر دانش، شناخت، مهارت ، استعداد و هنر که با استفاده از تکنیکهای مختلف جهت کمک به افراد برای حل مشکلاتشان به کار میرود.
کار باجانبازان و خانواده های انان به عنوان یکی از وظایف اصلی مددکارانی است که در مجموعه مراقبت از سلامت جامعه فعالیت می کنند.
مددکاری اجتماعی حرفه ای است علمی که درکار با جانبازان و خانواده به انان کمک می کند تا از منابع خود و جامعه برای حل مشکلات استفاده نمایند. مددکاران اجتماعی در این راه نقشهای مختلفی دارند نظیر:
۱- نقش محقق
۲- نقش مشاور
۳- نقش اموزش دهنده
۴- نقش توانبخشی
۵- نقش برنامه ریز
۶- نقش حمایتی
هدف حرفه مددکاری اجتماعی در کار با جانبازان پیشگیری و درمان ناهنجاری ها و مشکلات ارتباطی است که بین آنها و دیگر افراد و نیز خانواده انان و یا با سایر جوامع و سیستمها وجود دارد.
این حرفه به جانبازان کمک می کند تا بتوانند مشکلات خود را در زندگی تشخیص و نسبت به حل آنها، اقدام نمایند.
این مقاله درصدد است تا موارد زیر را شرح نماید:
تعریف حرفه مددکاری، اهداف این حرفه در کار با جانبازان و بیان نقشها و خدمات متعدد مددکاران در مواجهه باجانبازان و خانواده های انان .