سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محسن ابراهیمی – کارشناس اداره توسعه بهره وری شرکت سایپا کارشناس مهندسی صنایع
بابک مرادی – رئیس اداره توسعه بهره وری شرکت سایپا– کارشناس ارشد مهندسی صنایع
لیلا کرماجانی – کارشناس اداره توسعه بهره وری شرکت سایپا – کارشناس مهندسی صنایع

چکیده:

از آنجائیکه امروزه سازمانها در برابر تغییرات شدید محیطی و شرایط عدم اطمینان به سر می برند و لزوم توجه به بهره وری بیش از گذشته احساس می گردد . لذا بهترین نقطه اتکاء‌برای سازمانها ، تکیه بر منابع محدود خود بوده تا بتوانند بر قابلیت و انعطاف پذیری سازمان بیفزایند .
از این رو مهم ترین وظیفه و هنر مدیریت توسعه بهره وری و استفاده بهینه از منابع محدود موجود می باشد که در نتیجه این رویکرد می توان به بقا سازمان امید داشت.
بی شک حرکت هدفمند و یکپارچه بهره وری در رسیدن به اهداف تعیین شده و در نتیجه آن تصمیم سازی برای حرکتهای آتی سازمان می تواند بعنوان مهمترین راهکار برای سازمانها مطرح باشد که در نتیجه سبب ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان می گردد.
در این مقاله سعی گردیده است به معرفی حرکت بهره وری و نقش آن در نتیجه گرایی سازمان پرداخته و همچنین نحوه بکارگیری ساختار آن را در شرکت سایپابعنوان یک ابزار مناسب در نتیجه گرایی نماییم .