مقاله نقش حس مكاني در هويت بومي، مطالعه موردي: دانشجويان ياسوجي دانشگاههاي تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در فصلنامه ژئوپليتيك از صفحه ۱۵۷ تا ۱۷۵ منتشر شده است.
نام: نقش حس مكاني در هويت بومي، مطالعه موردي: دانشجويان ياسوجي دانشگاههاي تهران
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مكان
مقاله حس مكاني
مقاله هويت
مقاله ياسوج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بديعي ازنداهي مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: پناهنده خواه موسي
جناب آقای / سرکار خانم: مختاري راضيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مفهوم مكان و سياستهاي ناشي از مكان،‌ حس مكان و هويت مكاني از جمله موضوعات مهم و مطرح در جغرافياي سياسي كشورها قلمداد مي شود. حس مكان احساس وابستگي انسان نسبت به مكاني است كه در آن زندگي مي كند كه در اين بررسي مي توان آن را با تجربه مكان، مكان دوستي، هويت مكاني و ريشه داري نزديك و گاه مترادف دانست. اين مقاله در پي درك و بيان اين مساله است كه چرا و چگونه مكان به عنوان يك مفهوم جغرافيايي، در ميان افراد و گروهها احساسات متفاوتي از علاقه تا بي تفاوتي مي آفريند؟ در اين پژوهش حس مكان (به عنوان متغير مستقل) عاملي است كه موجب تبديل يك فضا يا محلي معمولي به مكاني با خصوصيات حسي و رفتاري ويژه اي براي افراد خاص مانند دانشجويان ياسوجي دانشگاه هاي تهران مي گردد. روش تحقيق اين مقاله تحليلي- توصيفي و با استفاده از منابع كتابخانه اي و طرح پرسشنامه مي باشد.
نتيجه تحقيق نشان داد كه فرهنگ قومي عليرغم آنكه تحت تاثير فرهنگ عمومي قرار گرفته است اما در اين تعامل توانسته سنتهاي خود را حفظ كند و همچنان هويت بومي خود را با استفاده از ادبيات شفاهي ارايه نمايد.