سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش ملی سد سازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا فیروزفر – عضو یت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نوید علوی – کارشناس آموزش اداره کل دفترفنی استانداری زنجان

چکیده:

درروش تزریق برای کنترل فرارآب ونشت، طریقه حفاری به منظوردسترسی به درزه سنگها می تواند یکی از موارد قابل بررسی باشد که باحفاری قائم شانس رسیدن به درزه ها نسبت به حفاری زاویه دارکه معمولا به روش ضربه ای است،کم ترمی باشد. در پژوهش حاضربعدازبیان مفهوم وطبقه بندی تزریق به بررسی نقش حفاری زاویه داردرگمانه های تحکیمی پی سدها پرداخته شده ودرهمین راستا بامطالعه موردی سد تالواردراستان زنجان تحلیل نتایج انجام می گیرد وهمچنین پیشنهادهایی درجهت افزایش کارائی تحکیم درپی سدها ارائه خواهد شد.