سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمدرضا کهنسال – عضو هیات علمی دانشگاه خلیج فارس

چکیده:

دولتها در تمام سطوح اعم از محلی، استانی ، منطقه ای و ملی از شرکتها و صنایع مختلفی حمایت و به آنها کمک های مالی پرداخت می کنند. دلایل زیادی برای حمایت دولتها از شرکت های ساخت کشتی وجود دارد. عواملی از قبیل: توسعه، افزایش اشتغال، افزایش توان دفاعی، افزایش سود ناشی از صادرات ، بهبود اقتصاد منطقه ای و… در این زمینه اهمیت دارند. این حمایت ها ممکن است در اشکال مختلفی صورت گیرند، از یارانه مستقیم تا روشهای غیر مستقیم مقطعی. البته در صورتی که نظارت و کنترلی بر روی این کمکها وجود نداشته باشد می توان باعث هدر رفتن بخش بزرگی از این کمکها شده و سیاستهای دولت در آن بخش خاص محقق نگردد. در این مقاله به دو نوع عمده حمایت های دولتها از صنایع کشتی سازی، یعنی سیاستهای مالی و یارانه ای و حمایت از برنامه های تحقیق و توسعه اشاره شده است.