مقاله نقش حمل و نقل هوايي در توسعه صنعت توريسم با تاکيد بر فرودگاه بين المللي اروميه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در نگرش هاي نو در جغرافياي انساني (جعرافياي انساني) از صفحه ۲۵ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: نقش حمل و نقل هوايي در توسعه صنعت توريسم با تاکيد بر فرودگاه بين المللي اروميه
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گردشگري
مقاله ايمني
مقاله توسعه پايدار
مقاله فرودگاه
مقاله ناوگان هوايي
مقاله خدمات هوانوردي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظريان اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: قادري اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقي عبدالرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حمل و نقل از ارکان اصلي صنعت توريسم مي باشد و صنعت توريسم به عنوان يکي از مهمترين و پردرآمدترين منابع جهان در آغاز هزاره سوم به شمار مي رود. صنعت توريسم در ايران به دليل مسائل فرهنگي ، سياسي و عدم توجه ويژه از سوي برنامه ريزان در سال هاي گذشته بسيار مهجور مانده است در حالي كه توسعه اين صنعت مي تواند جايگزيني مناسب بر درآمدهاي نفتي باشد.
سيستم حمل و نقل هوايي يکي از عمده ترين عناصر تشکيل دهنده صنعت گردشگري مي باشد که بخشي از هزينه هاي گردشگران را به خود اختصاص مي دهد. اساسا گردشگري با جا به جايي و حرکت از مبدا و محل زندگي دايمي افراد به نقاط دور دست تحقق پيدا مي کند. توسعه و گسترش صنعت توريسم منوط به توسعه امکانات حمل و نقل مي باشد و حمل و نقل هوايي با ايجاد امکانات دسترسي آسان و راحت، سريع و ايمن به نقاط مختلف و با فواصل زياد سهم زيادي از جا به جايي گردشگران را به خود اختصاص داده است هم اکنون حدود ۴۰ درصد از گردشگران بين المللي از طريق هوايي مسافرت مي کنند. (شناسنامه دستيار مدير شرکت مادر تخصصي فرودگاه هاي کشور سال ۱۳۸۸ ص ۱۲۵) پيش بيني كرده اند در سال ۲۰۱۰ بيش از ۱ ميليون پرواز با اهداف جهانگردي صورت بگيرد (مجموعه مقالات جغرافيا، گردشگري، توسعه پايدار، ۱۳۸۶). فرودگاه ها که مبدا و مقصد مسافرت هاي هوايي و دروازه ورودي به شهرها و کشورها مي باشند به عنوان سمبل يک شهر و کشور شناخته مي شوند. زيبايي، شکوه، تسهيلات و امکانات، معماري، چشم گيري يک فرودگاه بيانگر وضعيت اجتماعي فرهنگي و حتي سياسي آن شهر يا کشور مي باشد.
استان آذربايجان غربي تنها استاني است كه با سه كشور خارجي مرز مشترك داشته و اين ويژگي موقعيت خاصي به آن بخشيده است و ايفاي نقش تردد كريدور شرقي و غربي كشور باعث شكوفايي گردشگري و صنايع وابسته به گردشگري مي شود و صنعت حمل و نقل هوايي موتور توسعه گردشگري و تجارت و بازرگاني مي باشد. و بر ساير بخشهاي اقتصادي، فرهنگي و سياسي و اجتماعي اثرگذار است. اين تحقيق تلاش در جهت يافتن پاسخ به سوالات زير مي باشد:
آيا از امكانات حمل و نقل موجود استفاده بهينه مي شود؟ چگونه از امكانات و تجهيزات فرودگاه بين المللي اروميه در جهت توسعه استان و جذب توريست بهره برداري شود؟
در اين مقاله ابتدا با مطالعات کتابخانه اي و مراجعه به سازمانها و ادارات و مراکز مرتبط داده ها و آمارهاي مورد نياز گردآوري و سپس با مطالعه ميداني و مشاهده اطلاعات مورد نياز محل پژوهش بهره برداري گرديد. از مدل SWOT براي بيان بهتر تحقيق استفاده شده و در پايان راهکارها و پيشنهادها ارايه گرديده است.