سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا قدسی – استادیار گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی دانشگاه تهران،پژوهشگر در NRC کا
حامد شکوری گنجوی – استادیار گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی دانشگاه تهران، مدیر بخش مدل س

چکیده:

پیل سوختی این پتانسیل را دارد که باعث یک تحول بزرگ صنعتی شده و سرمنشأ اختراعات زیادی گردد. این پتانسیل در ایجاد تحول عظیم قاعدتا تغییرات و حمایت های زیادی از سوی بخش های مختلف جامعه بشری را می طلبد. دولت ها و نهادها باید در جهت یک برنامه مشترک و ازپیش به