مقاله نقش خاندان هاي کهن در فراز و فرود سلسله هاي ايراني در دوره ايران باستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهش هاي تاريخي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان) از صفحه ۴۱ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: نقش خاندان هاي کهن در فراز و فرود سلسله هاي ايراني در دوره ايران باستان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مادها
مقاله هخامنشيان
مقاله اشکانيان
مقاله ساسانيان
مقاله خاندان هاي حکومتگر
مقاله قبايل آريايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايمان پور محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: گيلاني نجم الدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پادشاهي ماد اولين حکومت آريايي بود که از اتحاديه اي از قبايل و طوايف آريايي و ساير اقوام محلي ساکن در منطقه تشکيل شد. اين قبايل و اقوام محلي از دوره ماد اقتدارشان آغاز و به تدريج در زمان هخامنشيان، اشکانيان و ساسانيان بر تعداد، حوزه نفوذ و قدرت آنها افزوده شد. اين تحولات سرانجام به ايجاد نظام خانداني در ايران باستان انجاميد. اين خاندان ها به دليل جايگاه معنوي و خاستگاه قبايلي و نيز به علت داشتن املاک و رعاياي فراوان و لياقت و شجاعت در فن جنگاوري و سوارکاري توانستند در طول تمام اين سلسله ها جايگاه ممتازي در ساختار سياسي، نظامي، اقتصادي و اجتماعي کشور به دست آورند و در تحولات مهم سياسي سلسله هاي ايران باستان نقشي مهم بازي کنند. با توجه به نقش مهم اين خاندان ها در تحولات گوناگون اين دوره از تاريخ ايران، اين مقاله به دنبال پاسخگويي به اين پرسش است که آيا اين خاندان ها در فراز و فرود سلسله هاي ايراني نيز نقش عمده اي به عهده داشتند؟ براي پاسخگويي به اين پرسش در مقاله تلاش شده است با استناد به منابع موجود و مروري بر آغاز و فرجام سلسله هاي ايراني پيش از اسلام و با نقل شواهد تاريخي و با استفاده از پژوهش هاي تاريخي به تحليل و بررسي نقش موثر اين خاندان ها در فراز و فرود سلسله هاي ايراني اين دوره پرداخته شود.