مقاله نقش خانواده در تامين امنيت و جايگاه پليس در ارتقا آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۸ در توسعه انساني پليس از صفحه ۲۱ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: نقش خانواده در تامين امنيت و جايگاه پليس در ارتقا آن
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امنيت
مقاله احساس امنيت
مقاله مشارکت
مقاله توليد امنيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي خورشيدوند –

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از موضوعاتي که در اعصار گوناگون ذهن بشر را به خود مشغول داشته است، مساله امنيت است. اما ايجاد امنيت در جامعه و فراهم نمودن بسترهاي مورد نياز براي برقراري نظم و امنيت در جامعه به قانونمند بودن افراد جامعه وابسته است. از طرف ديگر خانواده، پايه و اساس ساختار اجتماعي بوده، به گونه اي که سلامت جامعه و خانواده به هم وابسته اند.
عوامل مختلفي در انحراف جوانان موثر است، از جمله جهل و بي خبري، ضعف عقيده و ايمان، عدم تسلط بر نفس، عدم مديريت خود، ضعف اراده، وجود الگوي نامناسب که البته در خانواده مي توان راهبردهايي براي مقابله با آنان به کار بست. راهبردهايي چون: آموزش تدريجي؛ ارايه الگوي مناسب ؛ ممارست و ايجاد عادت؛ اقناع عاطفي؛ تداوم در شادي.
بنابراين لازم است که همه اعضاي خانواده، مخصوصا والدين در ايجاد امنيت در جامعه مشارکت داشته باشند. در اين مقاله روش هاي آگاهي بخش به والدين، تبيين مسووليت ها و برانگيختن وجدان اخلاقي و اجتماعي و مبارزه با جلوه هاي ناامني پيشنهاد و ارايه گرديده که ثابت مي کند افزايش امنيت با افزايش فرهنگ خانواده ها ارتباط مستقيم داشته و اين مهم جز از راه آگاهي بخشي امکان پذير نمي باشد.