سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش منطقه ای نخبگان فرهنگی، خودباوری در فرهنگ اسلامی و ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

معصومه دامغانی میرمحله – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، کارشناسی ارشد روانشناسی تربیت
سیده سمیه حسینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد، کارشناسی ارشد برق، عضو هیئت علمی

چکیده:

خودباوری، باور به استعدادها، تواناییها و نیروهای نهفته فطری درونی است که با اتکا به آن، می توان به اهداف موردنظر در زندگی رسید و به آنان جامع عمل پوشاند. مرحله عالی خودباوری شکوفایی همه ارزشهای خود را بر می گزینیم. اهداف را تنظیم کرده و با چالشهای پیش روی برخورد می کنیم. خانواده اولین مکان شکل گیری شخصیت و رشد روانی و اجتماعی افراد می باشد. در فرهنگ اسلامی، خانواده بعنوان نهادی مقدس، بیشترین مسئولیت را در رشد، تربیت و سعادت انسان به عهده دارد. تاثیر خانواده بر خودباوری نوجوانان خانواده همانند عمارتی است که زن و شوهر ستونهای آن را تشکل می دهند و فرو ریختن هر ستون، استحکام عمارت را دچار تزلزل می کند. آنچه در ایجاد خودباوری اجتماعی فرد بیش از هر چیز موثر است کسب نخستین تجربه های حمایت اجتماعی در کانون خانواده است و محور اصلی این کانون والدین هستند که اگر روابط آنها سالم باشد فرزندان رشد یافته و به خودشکوفایی می رسند چرا که زمینه ساز خودباوری فردی، خودباوری خانوادگی است در این مقاله تلاش شده است به اختصار به نقش خانواده در شکل گیری و رشد خودباوری جوانان و نوجوانان پرداخته شود.