سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد مقاره – دانشجوی کارشناسی ارشد حمل و نقل
سمیرا ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد حمل و نقل

چکیده:

برای دست یابی به نتیجه بهینه در پروژه های حمل و نقلی لازم است در تمام زمان اجرای یک پروژه ٬ از زمان مطالعات تا سال ها پس از بهره برداری اطلاع رسانی مناسب و به هنگام انجام شود . این اطلاع رسانی باعث اجرای بهتر و موفق تر طرح ها ٬ جلب مشارکت شهروندان ٬ توزیع مناسب اخبار و اطلاعات و جلوگیری از رانت خبری ٬ فراهم کردن زمینه نقد کارشناسی و جلوگیری از غیرکارشناسی و سیاسی شدن فضا ٬ ایجاد بستر استفاده از ایده کارشناسان خارج از طرح ٬ تبلیغات بدون هزینه در رسانه ها ٬ کسب رضایت شهروندان از مدیریت شهری می شود . البته نباید فراموش کرد که رعایت اصول صداقت ٬ پرهیز از بزرگنمایی و در نهایت انتشار صحیح و به موقع اخبار در هر مرحله از اطلا رسانی طرح ها بسیار موثر است .
با رعایت این اصول و توصیه ها می توان امیدوار بودن زمینه توفیق طرح های حمل و نقلو ترافیک بیش از پیش فراهم شود .