سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عظیم ساحتی مهر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

چکیده:

برای رسیدن به توسعه پایدار نیاز به تفکّرات علمی و تخصصی بوده و نگرش سیستمی به م وضوع را در ابعاد مختلف آن طلب می نماید . مشکلات جهان در حال توسعه بیشتر از پرداختن مقطعی به مشکلات و جستجوی راه حلّهای لازم برای مرتفع کردن آنها هر چند بصورت کوتاهمدت نیز باشد منشأء می گیرد . علیرغم اینکه از آغاز کار کنگره های سراسری ارتباط دولت ، دانشگاه و صنعت مدت زمان قابل توجهی می گذرد ، به نظر می رسد با وجود بررسی مشکلات متعدد در این زمینه و ارائه شدن برخی روشهای مفید و کاربردی هنوز در برداشته شدن گامهای اساسی موانع عمده وجود دارد که قبل از حذف اینموانع رسیدن به اهداف مورد نظر چنانچه غیر ممکنتصور نشود مسلماً بسادگی نیز امکان پذیر نخواهد بود