سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدرضا کسمتی –

چکیده:

این مقاله به علل خطاهای انسانی در بروز نواقص سازه ها و ابنیه ها می پردازد . بررسی این موضوع اهمیت چشمگیری در طراحی های تخصصی ساختمان های جدید و نوسازی آنها دربردارد . هم اینک رویکرد جدیدی در رابطه با نقش عوامل انسانی در ارتباط با نواقص و معایب سازه ها آغاز گردیده که بر اهمیت نیروهای مدیریتی مؤثر بر وقایع و رویدادها تاکید دارد . بجای آنکه بر عملکرد فردی یک مرتکب خطا تمرکز نماید . مطالعه حاضر این تفکر را توسعه داده و این مسئله را در جهت اجتناب از نواقص ساختمانی بکار برده است . دامنۀ این تحقیق شامل یک بررسی از دست اندرکاران صنایع ساختمانی، یک مطالعۀ آماری از ۲۳ کارگاه خانه سازی و یک مجموعه از مصاحبه ها سازمان نیافته می باشد که نتایج آن نشان می دهد که : اثرات مدیریتی زمینه بسیاری از خطاها که منجر به نواقص می شود را تشکیل می دهد . آسیب شناسی وقوع خطاها، خصوصیات سیستماتیکی در ارتباط با خطاهایی که در زنجیره مدیریتی رخ می دهد را نشان می دهد . این خصوصیات تأثیر قابل توجهی بر ارتکاب خطا توسط مجریان دارد . بدیهی است تاکید برخی محافل علمی بر اصلاح راه حل های فنی در این زمینه نادرست و گمراه کننده است و لازم است بر عوامل مرتبط با مدیران ( نظیر تحصیلات و آموزش مدیریت اثربخش ) تاکید بیشتری صورت گیرد