سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای طراحی خلاقانه در معماری

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

ناصح یوسفی – کارشناسی ارشد معماری

چکیده:

خلاقیت یک فرایند ذهنی است مرکب ازقدرت ابتکاروانعطاف پذیری که هدف آن تولید یک محصول ارزشمند کاربردی و نوآورانه است خلاقیت فرایندی وابسته به فعالیت های اعمال پیچیده ناخوداگاه ادمی است اما با اینکه انباشت اطلاعات تصاویر و دروس گذشتگان ممکن است کنشی کاملا خوداگاه باشند درزمان پرداختن به خلق اثری مشابه قوه تصورذهن را تحریک و تغذیه می کنند ذهن فردخلاق ازطریق فرایند خارق العاده ویرایش تمامی اطلاعات مربوط و تمامی تصاویر ذخیره شده را گزینش و ساماندهی می کند و آنها رابه عنوان مجموعه های مرتب شده ترکیبات بصری تصویری یا مفهومی تدوین می کند آنتونیادس بوطیغای معماری این پژوهش نشان خواهد داد که فرایند خلاقیت چیست و نقش خلاقیت درطراحی معماری چگونه است و درمواجهه با مسائل طراحی چگونه درمساله گشایی تاثیر خواهد داشت و ازانجا که فرایند طراحی مبتنی برپرورش خلاقانه بوده و این تفکر هدفمند با بهره گیری ازروشهای خلاقانه درصدد ارائه پاسخ به مساله طراحی برمی اید این پژوهش به طراحی به مثابه نوع مساله گشایی خلاق می نگرد و ازاین راستا به بررسی آن درچارچوب اموزشی می پردازد و با توجه به اینکه اموزش معماری امری چالش برانگیز است که وابسته بهعوامل متعددی است که یکی ازاین عوامل همان موضوع خلاقیت است چرا که حتی می توان تمام مساله گشایی طراحی را کاری خلاقانه دانشت لازم دانستیم با بررسی میزان اهمیت دهی به خلاقیت دراموزش معماری جایگاه این مهارت را درمدارس معماری ارزیابی کرده و به همین خاطر دانشکده های معماری شهرهای همدان سنندج و کرمانشاه بعنوان جامعه اماری انتخاب گردید.