سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سمینار آدکا – ترویج علم، چشم اندازها، فرصتها و چالشها

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

نیره سادات استقامت – دانشجوی کارشناسی کتابداری در شاخه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران و عضو
پریسا پاسیار – دانشجوی کارشناس یارشد کتابداری و اطلا عرسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی

چکیده:

ترویج علم تلاش برای انعکاس اندیشه های علمی به روشی است که همه افراد بتوانند مفاهیم اساسی یک علم را درک کنند و عقیده ای درباره ماهیت آن بدست آورند. این امر باعث می شود که فهم عامه ازعلم بهبود یابد و مواجهه با تفکر علمی موجب تجزیه و تحلیل مفاهیم و کاربرد آنها در زندگی شود. علم در صورتی می تواند به نحو موفقیت آمیزی به حیطه عمومی انتقال یابد که مورد توجه وعلاقه عموم قرار گیرد. یافته های دست اول علمی با استفاده از راه های موثر به افرادی که از موضوع بی اطلاعند ، عرضه می شود. در این میان داستان به عنوان یکی از ساخته های بشر که از دوران کودکی تا لحظه مرگ موردتوجه و علاقه است، می تواند بستر مناسبی برای ترویج علم باشد. داستانهای علمی داستان هایی هستند که فرد را با جهان و تفکر علمی آشنا می کنند و دید علمی آنها را با هدف افزایش و تقویت قدرت مشاهده دقیق و روحیه جستجوگری، گسترش می دهند. نوجوانان با توجه به روحیات و علاقه های خاصی که دارند، بیش از سایر گروه های اجتماع به داستانهای علمی جلب می شوند. در این مقاله دلایل علاقه نوجوانان به این نوع داستانها مطرح شده است و نقش دولت، انجمن ترویج علم، دانشمندان، معلمان و کتابداران در نحوه ترویج علم از طریق داستانهای علمی مورد توجه قرار گرفته است.