مقاله نقش داستان درماني به روش مشاوره گروهي بر رشد استدلال اخلاقي دختران نوجوان بزهكار كانون اصلاح و تربيت تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۵ در دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي از صفحه ۸۷ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: نقش داستان درماني به روش مشاوره گروهي بر رشد استدلال اخلاقي دختران نوجوان بزهكار كانون اصلاح و تربيت تهران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله داستان درماني
مقاله مشاوره گروهي
مقاله دختران نوجوان بزهكار
مقاله رشد استدلال اخلاقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زندي پور طيبه
جناب آقای / سرکار خانم: ژيان باقري معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از آنجا كه نبود معيارهاي اخلاقي مناسب در زندگي كودكان و نوجوانان يكي از عوامل بسيار مهم در گرايش آنها به بزهكاري است، و چون انسان زاييده يادگيري است و يادگيري در محيط صورت مي گيرد و با توجه به نظريه شناختي رشدي كلبرگ و نظريه گفت و گو بر اساس داستانها و با عنايت بر اينكه خداوند در قرآن و ساير كتب آسماني رهنمودهاي خود را در قالب هنري قصه نازل كرده است، بر اين اساس، موضوع اين مقاله پژوهشي نقش داستان درماني بر رشد استدلال اخلاقي دختران نوجوان بزهكار كانون اصلاح و تربيت تهران است. هدف اين پژوهش، بررسي تاثيرات داستان درماني بر رشد استدلال اخلاقي دختران نوجوان بزهكار در گروه آزمايش است.
به طور كلي فرضيه هاي پژوهش، نشان مي دهد كه داستان درماني به شيوه مشاوره گروهي بر رشد استدلال اخلاقي دختران نوجوان بزهكار اثر مي گذارد.
روش اجراي اين پژوهش، روش آزمايشي و تحليل كيفي است. براي سنجش فرضيه هاي پژوهش حاضر، از آزمون رشد اخلاقي كلبرگ، داستان ناتمام محقق نوشته، جملات ناتمام محقق ساخته و نوشتن زندگينامه شخصي، در دو مرحله پيش آزمون و پس آزمون استفاده شده است. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه ميانگين نمره كل جملات ناتمام، داستان ناتمام و زندگينامه نويسي، نظام بندي مشاهدات و آزمون رشد اخلاقي كلبرگ در پس آزمون گروه آزمايش افزايش يافته است، در حالي كه تغيير محسوسي در گروه گواه رخ نداده است.
بدين ترتيب فرضيه هاي اين پژوهش تاييد مي شوند، يعني پس از داستان درماني رشد استدلال اخلاقي دختران نوجوان بزهكار افزايش مي يابد.