سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت، دانشجو و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علی عطافر – عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه اصفهان
محمداسماعیل انصاری – عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه اصفهان
سیداکبر نیلی پورطباطبایی – عضو هیات علمی – دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه اصفهان

چکیده:

سال ۱۳۸۳ را باید به عنوان نقطه عطفی در تاریخ توسعه کشور به شمار آورد . در این سال برای اولین بار سند چشم انداز بیست ساله ای برای افق ۱۴۰۴ کشور به تصویب رسید و برای اجرا به سران سه قوه مجریه ، مقننه و قضاییه و همچنین رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ گردید . در راستای دست یابی به اهداف مورد نظر چشم انداز ، چهار برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در کشور و در سالهای آینده پایه ریزی خواهند شد . در همین سال قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور برای سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ در هفت بخش و ۱۶۱ ماده به تصویب رسید. نخستین بخش این قانون تحت عنوان " رشد اقتصاد دانایی محور در تعامل با اقتصاد جهانی " نامگذاری شده است . این بخش مشتمل بر ۵۷ ماده می باشد که در قالب چهار فصل با عناوین " بستر سازی برای رشد سریع اقتصادی " ، " تعامل فعال با اقتصاد جهانی " ، " رقابت پذیری اقتصادی " و " توسعه مبتنی بر دانایی " تدوین شده اند . در همین سال پس از
مدتها بحث ، گفتگو و بررسی ، سرانجام قانون جدید اهداف ، وظایف و تشک یلات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری نیز به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید و جهت اجرا ابلاغ گردید.
در این مقاله ضمن بررسی اهداف سند چشم انداز و مفاد فصل چهارم بخش اول قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور ( توسعه مبتنی بر دانایی ) و آیین نامه جدید دوره های دکتری تخصصی ، لزوم توجه بیشتر به شناسایی راهکار های اجرایی شدن اهداف توسعه مبتنی بر دانایی در کشور مورد تاکید قرار گرفته و پیشنهاد تاسیس مرکزی پژوهشی با عنوان " مرکز پژوهشی پیشبرد اهداف سند چشم انداز کشور " با محوریت وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و همکاری مستقیم و نزدیک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان مرکزیت کشف مسئله و برداشتن نخستین گام موثر در تحقق سند چشم انداز کشور ارائه شده است . وظیفه اصلی این مرکز ، شناسایی ، تعیین ، تایید و ابلاغ موضوعات پژوهشی مورد نیاز در راستای برنامه های توسعه و به ویژه توسعه مبتنی بر دانایی کشور می باشد . همچنین ، مسئولیت خطیر وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری به عنوان متولی امر تولید ، انتقال و نشر دانش در کشور با استفاده از نیروی متفکر و کم توقعی که در دوره های دکتری تخصصی کشور وجود دارند ، مطرح گردیده و هدفمند نمودن موضوعات رساله های پایان نامه های دانشجویان دکتری تخصصی را به عنوان اساسی ترین راهکار برای همراستا شدن با اهداف والای چشم انداز توسعه بیست ساله کشور و تحقق اهداف برنامه های توسعه آینده پیشنهاد نموده است . در پایان نیز برای بستر سازی لازم در راستای شکل گیری مرکز پژوهشی " پیشبرد اهداف سند چشم انداز کشور " و همراستایی هر چه بیشتر دوره های دکتری تخصصی با نیازهای توسعه ای کشور ، پیشنهادات لازم برای تغییر در برنامه ریزی های خرد و کلان دوره های دکتری ارائه گردیده اند .