سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

زهرا رهایی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

چکیده:

امروزه دانشگاه ها علاوه بر نقش اولیه خود – تولید و ترویج علم و گسترش تحقیقات – دامنه وسیع تری از فعلیتها را در سرلوحه اهداف خود قرار داده اند تا به این وسیله ارتباط نزدیکتر با جامعه پیرامون خود برقرار نمایند. در سایه این تگرش امکان بهره گیری هرچه بیشتر از ظرفیتهای بالقوه و تکنولوژیکی دانشگاه فراهم می شود.
دستاوردهای دانشگاه از دوطریق فعالیتهای جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد. ابتدا با ارایهخدمات آموزشی، رشد سرمایه انسانی ار موجب می گردد، سپس به عنوان یک مرکز تحقیقاتی و در قالب مراز تحقیق و توسعه، امکان بکارگیری دستاوردهای جدید علمی در عرصه های گوناگون اقتصادی اعم از صنعت، کشاورزی، خدمات وحتی بازار را فراهم می اورد.
تقویت و توسعه کارآفرینیراهکاری جهت حل معضل اشتغال خواهد بود و دانشگاه کارآفرینی با بهره گیری از پتانسیل های موجود در دانشگاه به بهتر سازی و رشد کارآفرینی می پردازد و موجبات کاهش نرخ بیکاری را پدید می آورد.
جهت تبیین جایگاه دانشگاه کارآفرینی ر این مقاهل مدل مسیر کارآفرینی را معرفی می کنیم. این مدل که بر پایه فرصت های و ظرفیتهای کارآفرینی قرار دارد قادر است تاعوامل مرتبط با رشد کارآفرینی را به خبوی معرفی و دسته بندی نماید.
همچنین، تلاش شده است تا با بهره گیری از مدل مسیر رشد، چگونگی عملکرد دانشگاه را جهت رسدین به اهداف کارآفرینانه بررسی نمود. در این بخش فعالیتهای دانشگاه به دو دسته تقسیم میشوند، فعالیتهایی که منجر به افزایش ظرفیت کارافرین می شوند و فعالیتهایی که فرصت کارآفرینی را تقویت می کنند، به این ترتیب دریافتهای فوق به روشن تر شدن مفهوم دانشگاه کارآفرینی کمک خواهند کرد.