سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

افشین ماهوشی – سرپرست ارتباط با صنعت مرکز تحقیقات خلاقیت و نوآوری صنعتی دانشگاه صنعت

چکیده:

سخن گفتن از اهمیت «توسعه و تحقیق» Research and Development در ممالک در حال توسعه موضوعی بدیهی، واضح و غیر قابل کتمان می باشد، ذکر این امر مهم که دنیای کنونی «جهان ارتباطات» است و فناوری اطلاعات Information Technology مرزهای جغرافیایی را در توردیده و حتی یک نوجوان با کامپیوتر شخصی (PC) نیز می تواند به تجارت اطلاعات و خدمات با بزرگترین شرکتها و مراکز مهم تجاری بپردازد کاملاً عادی تلقی می شود، قرن حاضر (قرن ۲۱) مسلما دوران انتقال فناوری و توسعه صنعتی نیست بلکه عصر انتقال آگاهیها و اندیشه، بهره مندی از دارائی فکری و خلاقیت و نوآوری است. به موازات این مباحث «مدیریت فناوری» «مدیریت تحقیقات وتوسعه» «مدیریت آموزش و پرورش» نقش مهمی را ایفا می کند.