سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش منطقه ای جایگاه تکنولوژی آموزشی در نظام تعلیم و تربیت

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

نسترن خزلی – کارشناس ارشد رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده:

آنچه امروزه واضح است روند و رشد صعودی دانش از طریق فناوری اطلاعات است. این طریق باعث شده که مرزهای موجود در ارتباط بین ما و افراد و ملل مختلف از بین رفته و افراد از طریق سیستم های پیش رته رایانه ای به طور فردی و مستقل ، خود به کسب دانش بپردازند. از زمینه هایی که میتوان این امکان را فراهم کند که از چار چوب خشک و سنتی مدارس و یادگیری بیرون آییم و به تحول جدی در نظام تربیتی و توجه به خلاقیت و مهارتهای به روز دنیا برسیم می توان تاثیرات ناشی از این تحولات را در برخی از سیستم های جدید و پیشرفته کشورهای توسعه یافته با نام مدارس هوشمند بررسی کرد . که این مدارس به یادگیری شاگرد محور و مستقل توجه میکند و متمرکز بر رهایی از چارچوب کلاس درس و ممحتوای کتاب و ارتباط چهره به چهره و حاکمیت معلم به تنهایی را مورد بررسی قرار میدهد. با توجه به تحولات در عصر حاضر در برنامه های درسی و فرایند آموزش و یادگیری در رأس آنها رایانه و شبکه اینترنت باید در اندیشه معلمان و شاگردان و مسوولین آموزشی هم تحول ایجاد کرد و تأثیر این ابزار های بالقوه نیرومند و اصلاح کننده تغییرات آموزشی را در مدارس هوشمند را که از نتایج ناشی از پیشرفت تکنولوژی است را معرفی کرد. برای ایجاد این چنین مدارسی که اهداف خاص خود را دارند و معلمین و شاگردان با خصوصیات ویژه ای وارد این مدارس میشوند و ساخت این مدارس هزینه های سنگینی را می طلبدو… که در ادامه آنها را توضیح می دهیم . معلمین و شاگردان عزیز می توانند با مطالعه این مقاله استفاده فناوری و پیش رفت علم را در این مدارس و کیفیت یاددهی و یادگیری (به وسیله کامپیوتر ، و اتصال با این مدارس از طریق مودم و (برخط بودن) و از همه مهمتر اینترنت را با گذشته مقایسه کنند ئ انتقال از ارتباط یک سویه را به ارتباط چند سویه مشاهده کننده و این زمانی امکان پذیر است که توانایی استفاده از این ابزارها را داشته باشند و بر تأثیر آنها بر روند پیشرفت علم و راهبرد های آموزش اعتقاد داشته باشند و مقاومتهای گذشته ناشی از آموزش سنتی را کنار بگذارند و به دنبال تحول و دگرگونی در روند تعیلیم باشند تعلیم باشند تااین برنامه ها بتواند به طور کامل تأثیر خود را بگذارد.