مقاله نقش داپلر سونوگرافي عروق مغزي حين عمل در جراحي آنوريسم مغزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۸ در مجله دانشکده پزشکي اصفهان از صفحه ۸۵۹ تا ۸۶۶ منتشر شده است.
نام: نقش داپلر سونوگرافي عروق مغزي حين عمل در جراحي آنوريسم مغزي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنوريسم مغزي
مقاله عروق
مقاله داپلر سونوگرافي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صبوري مسيح
جناب آقای / سرکار خانم: لطفي فرد وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف اين مطالعه، ارزيابي نقش داپلر سونوگرافي عروق کوچک مغزي حين عمل (MDS: Intraoperative microvascular doppler sonography) در ارزيابي هموديناميک عروق مغزي بود.
روش ها: براي ۲۵ بيمار (۱۴ زن و ۱۱ مرد) با متوسط سني ۵۷ سال که ظرف بازه زماني ۱۵ ماهه جهت انجام عمل جراحي ۲۷ آنوريسم مغزي مراجعه کرده بودند، داپلر سونوگرافي عروق کوچک مغزي با فرکانس ۲۰ مگاهرتز قبل و بعد از کليپ آنوريسم مغزي صورت گرفت تا بسته شدن کامل ساک آنوريسم و عدم اختلال در عروق اطراف اثبات شود. بعد از عمل، در ۹۱ درصد بيماران، سي تي آنژيوگرافي شرياني مغزي صورت گرفت و يافته هاي داپلر سونوگرافي حين عمل با نتايج سي تي آنژيوگرافي بعد از عمل مقايسه شد.
يافته ها: ميکروپروب با قطر ۱ ميلي متر قادر به Insonation تمام عروق اطراف آنوريسم شامل عروق Perforating و ساک آنوريسم بود. کليپ آنوريسم با استفاده از اطلاعات داپلر سونوگرافي حين عمل ۵ بار جا به جا شد (۲۱ درصد موارد) که ۲ مورد آن به علت انسداد ناخواسته عروق اطراف آنوريسم، ۲ مورد به علت عدم بسته شدن کامل ساک آنوريسم و يک مورد به علت انسداد عروق اطراف و عدم بسته شدن کامل آنوريسم به طور هم زمان بود. زمان متوسط جهت انجام داپلر سونوگرافي ۷ دقيقه بود. يافته هاي سي تي آنژيوگرافي بعد از عمل در تمام موارد منطبق با يافته هاي سونوگرافي حين عمل بود.
نتيجه گيري: استفاده از داپلر سونوگرافي عروق کوچک مغزي حين عمل در جراحي آنوريسم هاي مغزي، با توجه به سهولت انجام، ايمن بودن و زمان بر نبودن و نيز دادن اطلاعات ارزشمند در مورد Patency عروق اطراف و کامل بسته شدن آنوريسم، مفيد مي باشد.