سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس معادن روباز ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بابک بابایی – زمین شناس ارشد معدن، بخش زمین شناسی معدن مس سرچشمه
محمود سعدلو – رئیس زمین شناسی معدن، بخش زمین شناسی معدن مس سرچشمه
مرتضی اسدی پور – زمین شناس معدن، بخش زمین شناسی معدن مس سرچشمه
سعید کریمی نسب – استادیار بخش مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر ک

چکیده:

در مطالعات معدنکاری، دایکها را به عنوان مواد باطله منظور می نمایند، اما مطالعات اخیر نشان داده است که دایکها در مرحله کانی زایی تا استخراج ماده معدنی گاهی به عنوان یک عامل مخرب و زمانی به عنوان یک عامل موثر درتداوم عملیات معدنکاری ارائه نقش نموده اند. معدنکاران به تجربه دریافته اند که دایکها ضمن حفاری، بشدت سرمته ها را مستهلک می سازند و به هنگام آتشباری می بایست از الگوی انفجاری متراکم تری نسبت به سنگ در برگیرنده برخورباشند. بررسی دایکها در معدن مس سرچشمه، این موضوع را مشخص کرد که دایکها نه تنها درموارد فوق تاثیر گذارند، بلکه در پایداری دیواره های معدن، زهکشی، فرایندهای غنی سازی مواد معدنی در طی زمانهای زمینشناسی بطور بارزی تعیین کننده می باشند. از دیدگاه معدنکاری تاکنون مطلبی در تحلیل نقش دایکها ارائه نشده است . بررسی ها و مطالعاتی که تاکنون در زمینه های مختلف معدنکاری در معدن مس سرچشمه بدست آمده، گویای آنست که در غالب فرایندهای معدنکاری، دایکها نقش آفرینند. این نقش آفرینی ارتباط مستقیمی با علل و مراحل پیدایش دایکها، خصوصیات ژئومکانیکی ، هیدروژئولوژیکی و هندسی دایکها و سنگ در برگیرنده دارد.