سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: دهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

غلامحسین مهدی پور – شرکت تولید برق تبریز
علی بهاریوند – شرکت تولید برق تبریز

چکیده:

مصرف داخلی نیروگاه های بخاری درصد بزرگی از تولید الکتریسیته توسط خود نیروگاه را بخود اختصاص داده و هزینة قابل توجهی را در بر می گیرد که با اتخاذ تدابیری می توان در بخشی از آن با حفظ و در نظر گرفتن تمامی پارامترهای بهره برداری بهینه صرفه جوئی نمود، و بدون اینکه خللی در قابلیت اطمینان سیستم بعمل آید . هدف این مقاله ارائه روشهایی به منظور کاهش تلفات داخلی نیروگاه تبریز با توجه به درجة حرارت کم محیط بدون اعمال هیچگونه محدودیت بهره برداری در واحدها می باشد و در واقع بخشی از بهینه سازی مصرف داخلی نیروگاه را بیان می نماید .