سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حمیدرضا بهروان –

چکیده:

گیاه نیشکر بدلیل دوره طولانی رشد، چندساله بودن، عملکرد بالای محصول ودرنتیجه انتقال عناصر غذایی به خارج ازمزرعه ( درنتیجه برداشت محصول ) ،نیاز به کوددهی وجبران عناصر جذب شده ازخاک رادارد، براساس منابع ۵۰ تن عملکرد ساقه حدود ۳۰-۴۰ کیلوگرم ازت، ۲۲/۷-۲۷/۲ کیلو گرم P2O5 و ۶۸ کیلوگرم K2O اززمین جذب می کند .
بیکر (۱۹۲۶) مقادیرعناصر غذایی اصلی ( ازت، فسفر، پتاسیم ) را که در اثر برداشت محصول نیشکر ( عملکرد ۱۳۰ تن در هکتار ) از مزرعه خارج می شود را بیان نموده است . بر اسا س نتا یج وی این عملکرد محصول منجر به انتقال حدود ۲۲۰ کیلوگرم ازت، ۱۶۰ کیلوگرم و ۲۲۰ کیلوگرم K2O میشود