سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین فرخ زاده –
مهناز چنگیزی –
رضا امیری –

چکیده:

فضولات انسانی بطور بالقوه یک منبع آلودگی بوده و از آلاینده های مهم محیط زیست محسوب می گردد که دفع نامناسب آن می تواند آلودگی آب، خاک، مواد غذایی تکثیر مگسها و شیوع بیماری ها و غیره … باعث می شود. بررسی انجام شده نشان داده که بهترین راه کنترل و پیشگیری بیماری اسهالی از جمله اسهال خونی دفع صحیح مدفوع و ا ستفاده از توالتهای بهداشتی (Latrines sanitary) می باشد. وجود تعداد خانوارهای فاقد توالت، کثرت خانوارهای دارای توالت غیربهداشتی به عنوان مهمترین معضل بهداشتی منطقه روستایی خلیلی و همچنین شیوع نسبتاً زیاد بیماریهای اسهالی و مواردی از بیماری هپاتیت A باعث شده که در راستای اجرای طرح امنیت غذا با مداخله مرکز بهداشت و مشارکت مردم ساخت توالتهای بهداشتی در این منطقه شروع کرد و تأثیر آنر ا در کنترل بعضی از بیماریها از جمله اسهال خونی، آمیبیازیس و هپاتیت A را مورد بررسی قرار دهیم. روش کار: روش مطالعه دراین طرح از نوع توصیفی، تحلیلی (Sectional. Cross) بود. برای ارزیابی وضعیت موجود ابتدا آمار کل خانوارها، خانوارهای دارای توالت بهداشتی، خانوارهای دارای توالت غیربهداشتی از آمار فصلی واحد بهداشت استخراج گردید. در ادامه جهت بررسی وضعیت بیماریهای اسهال خونی هپاتیت A آمیبیازیس آمار بیماری فوق از fax.CDC (واحد واگیر) استخراج گردید. این بیماریها در منطقه مورد بررسی از آمار نسبتاً بالا برخوردار است. سپس از اعتبارات طرح امنیت مصالح ساختمانی (سیمان ، پودر سنگ، سرامیک و …) خریداری شده و آموزشهای لازم به تمام خانوارها در خصوص شرایط توالت بهداشتی به ۶۹ خانوار ه اکثر آنها فاقد توالت بودند پس از احداث ساختمان توالت و حفر چاه فاضلاب مقدار مصالح اهداء گردید. نتایج: نتایج این بررسی نشان داد که مشارکت دوجانبه مردم و مسئولین درمسائل بهداشتی نقش به سزایی در حل مشکلات دارد به طوری که در این طرح باعث گردید ۹۶/۹ درصد خانوارهای فاقد توالت دارای توالت شوند و درصد خانوارهای توالت بهداشتی ۲۳/۳ درصد افزایش و خانوارهای دارای توالت غیربهداشتی حدود ۱۶% کاهش پیدا کند همچنین درصد توالت غیربهداشتی ۲۵/۵ درصد افزایش و درصد توالت غیر بهداشتی ۲۲/۵ کاهش می یابد. همچنین بیماریهای آمیبیازیس، اسهال خونی و هپاتیت از ۹۶-۱۳، ۲۲ مورد در ابتدای طرح به ۱۱-۰،۰ مورد بعد از اجرای طرح کاهش یافت. بحث: گسترش همگانی بهداشت باعث ارتقاء دانش بهداشتی مردم و کاهش کنترل بیماریها گردیده است و همچنین در این م طالعه مشخص گردید اگر رفع نیازهای بهداشتی با مشارکت مردم و مسئولین همراه باشد کارایی مؤثرتری خواهد داشت.