سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

گرشاسب خزائنی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدحامد امام جمعه زاده – استاد مدیریت استراتژیک پروژه در دانشگاه تهران

چکیده:

با توجه به محدودیت منابع عمومی ،دولت ایران برای گسترش تاسیسات زیربنایی خود بخش خصوصی را به سرمایه گذاری در پروژه های زیربنایی کشور دعوت می کند . با همین هدف است که امروزه BOT یک روش محبوب در بخشهای برق ،راه، آ ب … در ایران شده است . بطوریکه پروژه های فراوانی برای ارائه به این روش در حال برنامه ریزی یا اجرا هستند . با این وجود ایراندر مراحل اولیه فراگیری این روش است و تعداد بسیار کمی از پروژه ها به مرحله ساخت رسیده اند ( فقط یک پروژه نیروگاهی از بیش از ۲۰ مورد برنا مه ریزی شده ). اساسیترین علت این عدم موفقیت این است که دولت نتوانسته است نقش خود را به درستی ایفا کند . در این مقاله با مقایسه ساختار دولتی کشورهای دیگر ( بخصوص هنگ کنگ که تجربیات موفقی در BOT دارد ) ،سعیشده است فرمولی مناسب برای نقش دولت پیشنهاد شود .