سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی قاسمی –
فریدون غضبان –
بتول تقی پور –

چکیده:

کانسار کلاه دروازه با سنگ میزبانی کربناتی (دولومیت و آهک های دولومیت ۳۰) با سن کرتاسه زیرین در ۲۰ کیلومتری جنوب غربی اصفهان قرار دارد که حاوی مقادیر عظیمی از ذخایر روی و سرب می‌باشد . کانی دولومیت زین اسبی قسمت اعظم بافت سنگ میزبان را تشکیل می‌دهد که در اثر نفوذ سیالات گرم داخل سنگ‌های کربناتی هم‌زمان با مرحله کانه زایی تشکیل شده است. در حقیقت این کانی دگرسانی دولومیت را نشان می‌دهد. تعداد کانی‌های اصلی کانسار محدود است و شامل آسفالریت، اسمیت زونیت ، گالن و سروزیت بود و کانی‌های باطل دولومیت و با ریت هستند. کانه زایی در کلاه دروازه دیرزاد یا اپی ژنتیک می‌باشد و رسوب‌گذاری کانه به شکل رگه‌ای پر کننده حفرات و جانشینی است. ترکیب ایزو توپی اکسیژن کانسار با ترکیب ایزوتوپی اکسیژن کربنات های همزاد تفاوت دارد درحالی‌که کربنات های همزاد میان صفر تا ۲- ۱۰٬۰۰۰ را نشان می‌دهند محدوده تغییرات S13O سنگ‌های کربناتی کلاه دروازه تیم ۷/۰۴ – تا ۱۱/۹۶ – در ۱٬۰۰۰ است ترکیب D13C شود مشابه سنگ‌های کربناتی هم‌سن می‌پاشد.