مقاله نقش ديناميک شبکه در ابررساناي La2-xBaxCuO4 به روش DFT که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش فيزيک ايران از صفحه ۱۶۵ تا ۱۶۸ منتشر شده است.
نام: نقش ديناميک شبکه در ابررساناي La2-xBaxCuO4 به روش DFT
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ابررساناي مسي
مقاله ساختار شبكه
مقاله گذار فاز
مقاله برهم كنش الكترون – فونون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توانا علي
جناب آقای / سرکار خانم: دراكسل امبروش كلوديا
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ضريب برهم کنش الکترون- فونون در ابررساناي کوپراتي La2-xBaxCuO4 براي گستره آلايش هاي مختلف، از حالت بدون آلاييدگي تا حالت فراآلاييده، مورد محاسبه قرار گرفته است. در اين مطالعه هدف بررسي کيفيت محاسباتي از اين دست به روش DFT است که براي اين منظور نتايج محاسبات ساختار الکتروني به روش sGGA+U نيز مورد بررسي قرار گرفته اند. مقدار محاسبه شده ضريب جفت شدگي الکترون – فونون در تطابق با محاسبات پيشين است ولي مقدار محاسبه شده پارامتر U هابارد نشان مي دهد که روش مذکور در تخمين همبستگي هاي الکتروني در اين ترکيبات ضعيف تر از آن است که بتوان بر مبناي نتايج چنين محاسباتي در مورد نقش فونون ها در اين ترکيبات تصميم گيري کرد. علاوه بر اين وجود گذار فازهاي متعدد در دماها و آلاييدگي هاي مختلف، به خطاهاي بزرگتري در محاسباتي از اين دست منجر مي شوند. بر اساس نمودارهاي پراکندگي فونوني محاسبه شده مي توان گذارفازهاي ساختاري موجود در اين ترکيب را استنتاج کرد که بيانگر قدرت  DFT در به دست دادن خواص ساختاري اين ترکيبات و نيز نقش کم همبستگي هاي قوي در اين خواص است.