سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

منوچهر امیری – عضو هیئت علمی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان

چکیده:

فروچاله های منطقه همدان در دشت فامنین-قهاوند-کبودرآهنگ در شمال استان همدان واقع شده است و در طی ده سال اخیر در این دشت پدیده هایی همچون وقوع فروچاله ها و گازدار شدن برخی از چاهها رخ داده است که شناسایی شرایط ویژه سنگ بستر منطقه می تواند در توجیه و تفسیر این پدیده ها موثر باشد. در این برسی نشانه های انحلال در سنگ بستر مورد توجه قرار گرفته و با نمونه گیری از آب مناطق گازدار و آنالیز شیمیایی آب، میزان اندیس اشباع و اندیس پایداری سنجش گردیده است. مقادیر مثبت اندیس اشباع مقادیر کمتر از ۶ اندیس پایداری وجود حفره های میکروسکوپی و ماکروسکوپی در سنگ بستر ، قشرکربنات کلسیم در سطح کانال برخی از چاهها و مقادیر خیلی بالای یونهای بی کربنات و کلسیم در آبهای منطقه نشان می دهدکه آبهای دی اکسیدکربندار منطقه به سنگ بستر حمله نموده و سنگ بستر دچار انحلال شدید گردیده و ساخت درون کارست در این سنگ بستر بوجود آمده است.