مقاله نقش رازي در آموزش پزشكي نوين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله ايراني اخلاق و تاريخ پزشكي از صفحه ۷ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: نقش رازي در آموزش پزشكي نوين
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رازي
مقاله آموزش پزشكي
مقاله يادگيري بر اساس طرح مساله
مقاله تاريخ پزشكي
مقاله اخلاق پزشكي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چنگيزي آشتياني سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: شمسي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: كبيري نيا كبري

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رازي را يکي از بنيان گذاران شيوه نوين در آموزش علوم پزشكي مي دانند. وي از جمله پيشگاماني است كه استفاده از روش يادگيري بر اساس حل مشكل (Problem-Based Learning) را در موقعيت هاي باليني به كار برده است. امروزه اکثر دانشگاه هاي دنيا در پي يافتن روش هاي آموزشي هستند که بتوانند موجب گسترش و ارتقا ظرفيت هاي تصميم گيري باليني و يادگيري مداوم و خودمحور دانشجويان گردند. در پژوهش حاضر نيز به بررسي نقش رازي در تکوين آموزش پزشکي نوين پرداخته شده است.
در اين مقاله سعي شده است از طريق دسترسي به منابع معتبر در قالب يک مقاله توصيفي نقش و تاثيرگذاري رازي در تکوين آموزش پزشکي نوين مورد بررسي قرار گيرد. براي اين کار با استفاده از کليدواژه هاي مناسب و جست و جوي الکترونيکي و دستي در منابع معتبر، اطلاعات گردآوري و به سوال محوري پژوهش پاسخ داده شده است.
بر اساس نتايج مطالعات مرور شده آن چه از تاليفات و نظريات و روش هاي تدريس رازي در علوم پزشکي يافت شده است با موازين پزشکي نوين هم خواني دارد و بسياري از اين اصول از جمله توجه رازي به استفاده از يادگيري بر اساس حل مساله، گرفتن تاريخچه خانوادگي از بيمار، توجه به تماس هاي شغلي بيمار، انجام معاينه سيستماتيک، توجه به گزارشات موردي بيماري ها، توجه به طب اورژانس يا فوريت هاي پزشکي، توجه به معيارهاي اخلاقي در پزشکي، تلفيق علم و عمل در پزشکي و توجه به عوارض مصرف خود سرانه داروها امروزه به صورت کاربردي در آموزش پزشکي گنجانده شده است.
با توجه به در دسترس بودن منابع و نظريات ارزشمند رازي در علوم پزشکي مي توان اين نظريات را به کار بست و سير تکويني آموزش پزشکي نوين را ارتقا بخشيد.