مقاله نقش راست مغزي ـ چپ مغزي در پديداري و پايداري فرهنگ ها و تمدن ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تحقيقات فرهنگي ايران از صفحه ۱۲۳ تا ۱۴۶ منتشر شده است.
نام: نقش راست مغزي ـ چپ مغزي در پديداري و پايداري فرهنگ ها و تمدن ها
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمدن
مقاله راست مغزي
مقاله فرهنگ
مقاله چپ مغزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوري مطلق علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با وجود اينکه بعضي از موجودات زنده از لحاظ خصوصيات تمدني و بعضي ديگر از لحاظ عناصر فرهنگي، ساختار پيچيده تري از انسان ها دارند، اما انسان با توجه به خصوصيات راست مغزي ـ چپ مغزي، به تکامل ترکيبي اين دو خصوصيت (با شدت و ضعف در جوامع مختلف) و توسعه و رشد متوازن انها گرايش نشان داده و مي دهد. ازانجاکه بشر از ابتداي خلقت از توانايي ژنتيکي برتر خود در هر محيط و هر جامعه استفاده بيشتري برده، در صورت راست مغزي، رشد ان مجموعه بر اساس خصوصيات فرهنگي شکل گرفته و تمدن وي بر اساس فرهنگ ساختار يافته و در صورت چپ مغزي، رشد مجموعه بر اساس تمدن پايه ريزي و فرهنگ ان از تمدنش پديد امده است. بر اين اساس، به نظر مي رسد بتوان فرايندهاي فرهنگي و تمدني جوامع مختلف را مبتني بر خصوصيات راست مغزي و چپ مغزي انها با دقت بالايي مطالعه، محاسبه، پيش بيني و برنامه ريزي نمود. سوال اصلي اين مقاله اين ست که چه رابطه اي بين راست مغزي ـ چپ مغزي و فرهنگ و تمدن وجود دارد؟ روش اين تحقيق توصيفي، نوع ان بنيادي، شيوه جمع اوري اطلاعات کتابخانه اي و ابزار ان فيش و جدول مي باشد.