سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: اولین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۳۰

نویسنده(ها):

کریم شکری – مدیرآبخیزداری سازمان جهاداستان مازندران

چکیده:

کره زمین به عنوان بستر حیات از دو عامل بسیار اساسی آب و خاک تشکیل یافته و با گذشت زمان تغییر و تحولاتی را به همراه داشته و خواهد داشت و بسمت تعادل پیش می رود اگر دخالت غیر نباشد و طبیعت را به حال خود رهاکنیم و از آن بهره برداری ننماییم مسلما عوامل طبیعی دست به دست هم داده و به تعادل می رسند منتهی آنچه که خرابیها را به همراه دارد و تغییر و تحول را سرعتی بیش ازپیش می بخشد بهره برداری و استفاده از آن است. جمعیت جهان رو به افزایش و بهره برداریها هم بالطبع افزایش خواهد یافت. سابقا جمعیت جهان کم و فردا اضافه خواهد شد کره خاکی محدود و رو به افول است و بهره برداریهای مستمر و غیر اصولی انسان هرلحظه از پتانسیل منابع آن می کاهد ما اگر فرض کنیم جمعیت جهان ثابت باشد و برای تامین مایحتاج از منابع خدادادی بهره بگیریم مشکل داریم چه رسد به اینکه جمعیت رو به تزاید باشد بدین خاطر برنامه ریزی اصولی برای مهار تخریبی دردست اندازیهای جاه طلبانه بشر از ضروریات است.