مقاله نقش راهکار آميخته بازاريابي در عملكرد صادراتي بنگاه ها (با تاکيد بر آميخته محصول) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۷ در بررسي هاي بازرگاني از صفحه ۳۱ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: نقش راهکار آميخته بازاريابي در عملكرد صادراتي بنگاه ها (با تاکيد بر آميخته محصول)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازاريابي
مقاله صادرات
مقاله بنگاه هاي کسب و کار
مقاله آميخته بازاريابي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دعايي حبيب اله
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني نژاد زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
همان گونه که موفقيت بنگاه هاي کسب و کار در درون مرزهاي ملي در گرو بازاريابي صحيح و اثربخش مي باشد، هنگامي که دايره فعاليت يک بنگاه به خارج از مرزها توسعه مي يابد نيز دستيابي به موفقيت، رهين درک صحيح مختصات بازار خارجي و اتخاذ راهکار هاي مناسب براي مديريت آن است. چالش هاي عمده در بازاريابي صادراتي شامل انتخاب بازارها و يا کشورهاي مناسب از طريق تحقيقات بازاريابي و تصميم گيري در خصوص چگونگي تدوين راهکار آميخته بازاريابي مي باشد. اين تصميم، بيش از هر چيز متاثر از زيربناي فلسفي مورد قبول بنگاه، در خصوص نحوه فعاليت در بازار خارجي مي باشد. معمولا فعالان عرصه صادرات از يکي از چند نگرش فلسفي خاص در اين زمينه متاثرند و فرايند تدوين آميخته بازاريابي خود را مستقيما بر پايه راهکار اصلي منشعب از اين نگرش بنا مي نهند. بازتاب اين راهکار، در سطح انطباق پذيري آميخته بازاريابي ارايه شده از سوي سازمان با ويژگي هاي بازار هدف آشکار مي شود.
مقاله حاضر با بررسي نگرش ها و راهکارهاي اصلي موجود در رابطه با مديريت بازارهاي خارجي، سعي در تحليل نگرش و راهکار غالب در نحوه عرضه آميخته محصول در حيطه صادرات کشور، پيامدهاي آن و در نهايت پيشنهاداتي جهت افزايش اثربخشي اين راهبرد از طريق ارايه صحيح آميخته محصول، نموده است. اين مهم به مدد بررسي روند كالايي ـ بازاري صادرات ايران در ۲۵ سال اخير دنبال شده است.