سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین همایش نقش راهنمایی و مشاوره شغلی در بازار کار

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

شهیندخت عالی – کارشناس دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

چکیده:

توانمندیهای شغلی افراد جامعه در گرو توانمندیهای علمی و تخصصی نیروی انسانی آن است و نیروی انسانی کارآمد یکی از عوامل تعیین کننده رشد و توسعه کشورها محسوب می‌گردد. اما نیروی انسانی کارآزموده چیزی نیست که بتوان به سرعت آن را تأمین کرد زیر این کار نیاز به فرایندی طولانی دارد. از سوی دیگر در حال حاضر باید پذیرفت با توجه به پدیده جهانی شدن در دنیا، هم چیز در حال تغییر است. از جمله تنوع و تکثر در اشتغال و راه های دست یابی به شغل و ایجاد شغل‌های جدید آنچنان رو به افزایش است که اگر با روش و برنامه‌ریزی صحیح تابع شرایط جدید شغلی نگردیم، محکوم به فروپاشی هستیم. مواجه شدن با چالش جهانی امروز حکم می‌کند که بحث اشتغال از حوزه محدود فعلی فراتر رفته و با روشهای جدید افراد را آماده سازیم که همراه با دگرگونیها و تحولات جهانی به کار بپردازند. لذا آموزش و راهنمایی در این زمینه باید فراتر داشتن و تعلیم و تربیت کلاسیک باشد. استفاده از رسانه‌ها از رسانه‌ها برای آموزش موازی، در این زمینه اجتناب ناپذیر است.پروفسور«روژه کلاس۱» استاد بلژیکی ارتباطات جمعی، ضمن بحث درباره نقش رسانه‌ها در جوامع معاصر وظایف اجتماعی آنها را ذکر می‌کند از جمله این وظایف پرورش حرفه‌ای این ابزار است که از نظر او کوششی است در تربیت افراد جامعه و آماده ساختن آنان برای انجام کارها و حرفه‌های اجتماعی.
«مک لوهان» نیز معتقد است که تحث تأثیر وسائل الکترونیکی، انسانها وارد مرحله جدیدی از زندگی شده‌اند. در هر حال در جوامع امروزی، انسان تنها موقعی می‌توانند بهترین و مطمئن‌ترین امکانات و وسائل را برای زندگی گروهی به دست آورد که دارای معلومات و اطلاعات کافی، خط مش‌هایصحیح و افکار و عقاید سالم باشد. بدون تردید انسان معاصر را تنها با آموزش نظری در مدارس نمی‌توان به عنوان یک فرد کاملا آگاه وارد صحنه زندگی کرد. بلکه باید به موازات آموزش مدرسه‌ای از طریق رسانه‌ها، اطلاعات لازم را در اختیار او گذاشت(معتمد نژاد، ۱۳۷۱).
اما باید پذیرفت که تا کنون کمتر به بهره‌بردای برنامه‌ریزی شده از رسانه‌ها در این زمینه پرداخته شده‌است. در اینجا انچه مهم است، بررسی چگونگی حضور و قابلیت کاربرد رسانه‌ها در ساختار موجود اشتغال و جویندگان شغل است.
در این مقاله با توجه و تأکید بر نظر اکثریت صاحبنظران در مورد ویژگیهای رسانه‌ها که عبارتست از: سرعت، مداومت و گستردگی نقش آنها در زمینه‌ راهنمایی و مشاوره‌ شغلی در محورهای زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد:۱- ضرورت استفاده از رسانه‌ در روند راهنمایی شغلی ۲- نقش رسانه‌ها در ایجاد تحول در مشاوره شغلی ۳- توجه به محیط و شرایط مناسب برای استفاده از رسانه‌ها در مورد مشاوره شغلی۴- برنامه‌ریزی برای استفاده از رسانه‌ها در راهنمایی شغلی۵- راه‌های دست یابی به اهداف برای استفاده از رسانه‌ها در مشاوره شغلیدر حال حاضر برای بسیاری از کشورها این ابزار به عنوان کانالهایی برای کشف راه‌های جدید در جهت آشنایی و انتخاب شغل مناسب، به منظور رش د و توسعه اقتصادی تلقی می‌شود. رسانه‌های امروزی تغییرات بنیادی را در زمینه هدایت افراد جامعه نسبت به انتخاب شغل فراهم نموده‌اند، زیرا مردم از رسانه‌‌ای می‌آموزند.