سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین همایش نقش راهنمایی و مشاوره شغلی در بازار کار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

رحمت ا… خالقی – عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده:

خداوند متعال انسان را آفرید و بر کثیر مخلوق خویش برتری داد. کرامت بخشید ( اسرا، ٧٠ ) و زمین و آسمان و بر هر آنچه در میان آنها است مسخر فرمان او شد. با این شرط که واجد قدرت و توانایی شود. ( جاثیه ١٣ ). انسان را مأمور استعمار و آبادانی زمین ساخت ( هود ٦١ ). انسان موجودی صاحب عقل و اندیشه و استعمار است. پیوسته میخواهد بفهمد و بداند و برمشکلات فایق آید. چه نشیبها و فرازها که در این راه پر خطر طی کرده و تداوم دارد. خداوند از میان خود انسانها، کسانی را برانگیخت و فرمان داد که دیگران را هدایت کنند و این گروه پیمبران بودند‐ راهنمایی انسان بوسیله انبیاء تشریعی بود و انسان به کمک عقل و اندیشه و استعدادهای نهفته به نوعی دیگر از هدایت زینت یافت که آن راهنمایی تکوینی است. علاوه بر این در برخورد به مشکلات و راههای رفع آنها امر به همفکری، تبادل افکار و آراء نمود که آن مشاوره است. مشاوره برای همه انسانها در هر مقام و مرتبه امری پروری است کما اینکه به خاتم و فخر پیمبران حضرت محمد (ص ) هم امر به مشاوره شده (آل عمران ١٥٨) از طرف دیگر، انسان متجدد و متمدن در ابتدای ورود به قرن بیست و یکم میلادی مبتلا به مسائل پیچیدهای شده که به شهادت تاریخ در هیچ یک ادوار حیات، بشر گرفتاری های این چنین اهمیت نداشته، بیماری های (مانند ایدز )، سستی بنیان خانواده، رشد نامنظم جمعیت، معمای کائنات، ارتباطات گسترده و نامحدود، سیاست و مسائل مربوط به آن، امور اقتصادی و کسب درآمد، بازنشستگی، پیری و مشکلات آن، حوادث پیشبینی نشده مانند زلزله، سیل، طوفانها و حوادث جوی، اعمال جنایتکارانه و تروریستی، و بالاخره اشتغال و مسائل مربوط به آن، تغییر و جابجایی سریع حرفهها، تحرکات اجتماعی و کلیه مسایل مربوط به روان شناسی و جامعهشناسی کار ذهن انسان امروز را به خود مشغول داشته و برهمه مسئولین، اندیشمندان و علاقهمندان به دین و فرهنگ و ملیت فرض است که به یاری و هدایت نسل جوان بشتابید که فردا خیلی دیر است.