سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی فرهنگ عفاف و حجاب
تعداد صفحات: ۱۹
نویسنده(ها):
مسلم دانشور – گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران
لیلا علی پور – گروه شیمی، دانشکده مهندسی، واحد نی ریز، دانشگاه آزاد اسلامی، نی ریز، ایران

چکیده:
در مقاله حاضر، اهمیت و رسالت رسانه در ترویج حجاب برتر و راهکارهای عملی تحقق آن مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله رسانه ها با کارکردهایی چون آفرینش اسطوره، سرگرمی و تفریح و هویت یابی به ارائه حجاب برتر در جامعه اسلامی می پردازند که البته در این بین درفرایند ترویج حجاب در جامعه رسانه با تهدیداتی از جمله بصری شدن فرهنگ حجاب، بلوغ زودرس، تأکید بر سطح، تزلزل ارزشها، کاهش نهادهای دینی، مصرف گرایی و نیز با فرصتهایی چون، ترویج فرهنگ و اخلاق جهانی، از بین بردن مرزها، تعامل با دیگران، آگاهی از سایر فرهنگها و ادیان و … روبرو است. نتیجه گیری کلی این است که در دوران حاضر حجاب خود در عرصه رسانه و ارتباطات تجلی می یابد و بدون رسانه ها در دوران نوین اصولاً تبلیغ و ترویج حجاب نمی تواند صورت گیرد و رسانه اسلامی با زدودن گردو خرافه و عقاید منحط از چهره حجاب و جلوگیری از راه یابی بدعت در حجاب، با موشکافی راه را برای افکار متحجر مسدود می سازند. می توان گفت مسئله حجاب و ارتباطات چه در سطح فردی و جه در سطح جمعی خود نوعی از آیین و مراسم است که در متن فرهنگ های مختلف شکل می گیرند و معنا می یابند. و درپایان رسانه ها با ارائه راهکارهایی در حوزه رسانه ای حجاب سعی بر از بین بردن مسائل مربوط به حجاب و زمینه سازی حجاب برتر درجامعه اسلامی دارند.