چنین زلزلهاي با مرگ و میر بلا و تخریب محیط زیست همراه بود و به زیرساختها آسیب جدي وارد کرد. همچنین باعث آسیب جدي نیروگاه هستهاي فوکوشیما شد. (Mimura et al., 2011) ساختمانها و سامانههاي حمل و نقل تخریب شد، خاموشی برق مناطق بحرانزده را در بر گرفت و شبکه تلفن مختل شد .(Huffington Post, 2011) بانک جهانی در سال ۲۰۱۱ برآورد هزینههاي اقتصادي فاجعه را بین ۱۲۲ میلیارد و ۲۳۵ میلیون دلار برآورد کرد.

تلفات ژآپن در زلزله توهوکو یک سال بعد از زلزله بزرگ شرق ژاپن، پلیس ملی ژاپن در گزارشش میزان تلفات در زلزله را ۱۵۸۵۴ نفر و ۳۲۷۱ نفر بهحساب نیامده اعلام کرد. میزان تخلیه مردم از شهرهاي بحرانزده ۳۴۳ هزار و ۹۳۵ تخمین زده شده و بالاي ۶ هزار نفر نیز مجروح شدند .(Wilson, 2012, p. 20)

برآوردها نشان میدهد زمینلرزه توهوکو قويترین زمینلرزه در ژاپن و پنجمین در جهان از زمان آغاز ثبت شدت زلزلهها از ۱۹۰۰ میلادي عنوان شده است. (Shrivastava, The World Reporter, 2011) نائوتو کان، نخست وزیر ژاپن اعلام کرد: »پس از پایان جنگ جهانی دوم در طی ۶۵ سال گذشته این بدترین و سختترین بحران ژاپن است.(CNN Wire Staff, CNN, 2011) «

یک روز پس از زلزله مرگبار و سونامی ژاپن، شبکه هاي مخابراتی و تلفن همراه در این کشور کماکان دچار اختلالات جدي شد، با این حال اینترنت در اکثر نقاط این کشور با سرعت و کیفیت خوب کماکان در دسترس بود. برقراري تماس با تلفن همراه کماکان در بخش بزرگی از شرق ژاپن غیرممکن بود و اپراتورها براي حل این مشکل به فعال کردن سرویس صندوق صوتی (Voice Mail) براي تمامی کاربرانش متوسل شده اند تا بستگان و آشنایان افراد زلزله زده حداقل از این طریق بتوانند از وضعیت آنها مطلع شوند.

با توجه به نابودي بسیاري از دکلهاي تلفن همراه در ژاپن، سه اپراتور مهم این کشور به سرعت متخصصانی را براي بازسازي و تعمیر این دکلها راهی مناطق زلزله زده کردهاند. این دکلها بعد از راه اندازي توانستند به ماهواره متصل شده و پوشش مخابراتی را در نواحی آسیب دیده دوباره برقرار کنند. چند شرکت فناوري ژاپنی به سرعت شبکه هاي وايفاي (Wi Fi) خود را بازسازي کردهاند و دسترسی رایگان به آنها را ممکن نموده اند (ارانیکو, .(۱۳۸۹