مقاله نقش رسانه هاي جمعي در پيشگيري از بحران ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهشهاي ارتباطي (پژوهش و سنجش) از صفحه ۱۳۷ تا ۱۵۸ منتشر شده است.
نام: نقش رسانه هاي جمعي در پيشگيري از بحران ها
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بحران
مقاله پيشگيري از بحران
مقاله رسانه هاي گروهي
مقاله مديريت رسانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجات بخش اصفهاني علي
جناب آقای / سرکار خانم: باقري گيگل اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عصر حاضر که دوران انفجار اطلاعات و شکوفايي دانش و گسترش رسانه هاي جمعي نام گرفته، آبستن حوادث و اتفاقات بي شمار است. گسترش فناوري، تاثير ارتباطات و به کارگيري انواع سيستم هاي هوشمند، فضايي بحراني را بر شرايط زيست محيطي جامعه جهاني حاکم ساخته است. رسانه ها با نقش و مسوليت خطيري که بر عهده دارند، موظفند هر لحظه، افکار عمومي جهان را از شرايط حاکم بر دنياي پيرامون و اثرات بحران هاي اجتماعي ناخواسته آگاه کنند. در مقاله حاضر سعي شده است ضمن مروري بر ادبيات بحران و رسانه و استفاده از نظريه هاي علوم ارتباطات و اظهارنظر دانشمندان مربوط، آثار مخرب بحران بر ساير بخش هاي کشور مورد بررسي قرار گيرد و با ارايه مدل مفهومي و ارزيابي يک پرسشنامه، براي پيشگيري و مقابله با بحران، راهکارهايي مناسب ارايه شود. همچنين با پرداختن به علل و چرايي وجود بحران، لزوم آمادگي برخورد با شرايط بحراني مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد و راهکارهاي مناسب در اين زمينه ارايه شود.