مقاله نقش رشد بهره ‌وري‌ کل ‌عوامل در رشد بخش غيرنفتي اقتصاد ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در دانش و توسعه از صفحه ۱ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: نقش رشد بهره ‌وري‌ کل ‌عوامل در رشد بخش غيرنفتي اقتصاد ايران
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رشد بهره ‌وري ‌كل ‌عوامل
مقاله تابع توليد کاب داگلاس
مقاله نيروي‌ کار
مقاله موجودي ‌سرمايه
مقاله نرخ رشد بخش غيرنفتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاه آبادي ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين مطالعه ارزيابي سهم رشد بهره ‌وري‌ كل ‌عوامل، نيروي‌ کار و موجودي‌ سرمايه در رشد ارزش‌ افزوده بخش غيرنفتي با استفاده از تابع توليد کاب داگلاس در طول برنامه هاي سوم، چهارم و پنجم قبل از انقلاب اسلامي (۱۳۵۶-۱۳۴۲) و برنامه هاي اول تا چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (۱۳۶۸-۱۳۸۶) مي ‌باشد.
نتايج نشان مي‌ دهد نرخ رشد بهره‌ وري ‌کل‌ عوامل و نرخ رشد ارزش‌ افزوده بخش غيرنفتي طي دوره ۱۳۵۶-۱۳۴۲ (۱٫۵% و ۱۰٫۲%) و ۱۳۸۶-۱۳۶۸ (۲٫۴% و ۵٫۹%) بوده است که داراي نوسانات شديدي مي باشد. اين پديده ناشي از فقدان تاکيد بر رويکرد تركيبي (ايجاد ظرفيت هاي جديد و بطور همزمان افزايش بهره ‌وري ظرفيت ‌هاي موجود) در طول دوره مورد مطالعه است. هم چنين منابع رشد ارزش ‌افزوده بخش غيرنفتي طي دوره ۱۳۵۶-۱۳۴۲، به ترتيب رشد موجودي سرمايه و رشد نيروي ‌کار بوده است. به عبارت ديگر نرخ رشد ارزش ‌افزوده بخش غيرنفتي طي دوره ۱۳۵۶-۱۳۴۲ از مدل رشد برونزا پيروي كرده است. در حالي که منابع رشد ارزش ‌افزوده بخش غيرنفتي طي دوره ۱۳۸۶-۱۳۶۸ به ترتيب رشد موجودي سرمايه، رشد بهره ‌وري‌ کل ‌عوامل و رشد نيروي ‌کار مي ‌باشد، که اين امر ناشي از کاهش قابل توجه رشد موجودي‌ سرمايه بوده است.
به‌ نظر مي ‌رسد دليل اصلي پايين‌ بودن سهم رشد بهره‌ وري ‌کل‌ عوامل در رشد ارزش ‌افزوده بخش غيرنفتي، اتخاذ سياستهاي ناصحيح اقتصادي (تعيين دستوري دستمزدها، نرخ بهره بانکي، نرخ ارز، قيمت انرژي و ساير عوامل توليد و قيمت کالا و خدمات) است که موجب انحراف قيمت نسبي عوامل از فراواني ‌نسبي فيزيکي عوامل شده است.