سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
محمد قبله وی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، ایران
سیدمسلم موسوی پناه – دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
محمد طوری بیله درق – مدرس دانشگاه پیام نور، واحد بهارستان، ایران

چکیده:
آشنایی معلمان با سازمان اجتماعی مدرسه و کلاس درس، می تواند در جهت تقویت اجتماعی مدرسه به مثابه یک سازمان، کمک شایانی نماید. رفتار معلمان در تکوین سازمان اجتماعی مدرسه نقش به سزایی دارد، لذا رفتار سازمانی معلمان به شرط آنکه همسو با اهداف سازمان اجتماعی مدرسه باشد، می تواند در نهادینه شدن فرهنگ سازمان اجتماعی مدرسه مثمر ثمر واقع شود. بنابراین داشتن احاطه کامل بر سازمان اجتماعی مدرسه و یا تقویت میزان آشنایی با آن، به معلمان کمک خواهد کرد تا تعامل سازنده ای با تمامی کارکنان مدرسه به عنوان یک سازمان اجتماعی برقرار نمایند.